Vize a cíle NF

Nadační fond prof. Augusta Bayera

Fotografie prof. Augusta Bayera
(kolorováno pomocí AI – strojového učení)

Posláním nadačního fondu je podporovat aktivity dendrologického zaměření, vztahující se

k ochraně přírody a životního prostředí, jehož jsou dřeviny nedílnou součástí.

Nadační fond prof. Augusta Bayera je pokračovatelem nadace, založené v roce 1995, nazván byl

po vynikajícím biologovi, zakladateli Dendrologického ústavu na lesnické fakultě VŠZ v Brně a arboret v Brně a Křtinách, prof. PhDr. Augustu Bayerovi, Dr. h. c.

Nadační fond podporuje aktivity dendrologického zaměření, jakož i aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny:

  • vydávání odborných publikací,
  • podporuje odbornou činnost studentů a doktorandů,
  • projekty péče o genofond domácích druhů dřevin, jakož i ostatní projekty s dendrologickým,
  • botanickým respektive geobiocenologickým zaměřením,
  • lokální a regionální projekty na zachování přírodních, kulturních a estetických hodnot krajiny, zejména na zvelebení arboret, lesních palouků a přírodních rezervací na území ŠLP Masarykův Les Křtiny, přednostně na arboretum ve Křtinách, jehož byl prof. Bayer zakladatelem.

Nadační fond nepodporuje politické strany ani politické organizace.

Lidi (organizační struktura)

Orgány nadačního fondu jsou:

Správní rada: SR spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, je statutárním orgánem NF.

Předseda: Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.

Místopředseda: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Tajemník: Prof. Dr. Ing. Petr Maděra

Revizor: Ing. Josef Cafourek, Ph.D.

Poradní sbor:

Ing. Soňa Tichá, Ph.D.

Ing. Petr Novotný

Doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš

Doc. Dr. Ing. Jan Štykar

Ing. Václav Bažant, Ph.D.

Ing. Josef Cafourek, Ph.D.

Klub přátel nadačního fondu

Členem klubu přátel NFPAB se může stát každý zletilý občan, který podporuje pravidelně nadační fond částkou minimálně 500 Kč ročně

Historie

Nadační fond prof. Augusta Bayera byl zapsán do nadačního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně dne 11. února 1999.

Nadační fond je pokračovatelem Nadace Prof. A. Bayera, která pracovala ve stejné oblasti činnosti jako NF od 12. dubna 1995 a byla transformována k 11. 2. 1999 na nadační fond.

Zakládající členové nadace

Ing. Antonín Buček, CSc.

RNDr. Václav Buriánek

Ing. Josef Cafourek

Doc. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.

Ing. Soňa Kolibáčová

Ing. Petr Maděra

Ing. Ivan Musil, CSc.

Ing. Petr Novotný

Ing. Jindřich Pavliš

Ing. Jan Štykar

Ing. Jiří Truhlář, CSc.

Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Doc. Ing. Jaromír Vorel, CSc.

Nadace prof. Augustina Bayera měla původní sídlo na ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie Lesnické fakulty, Zemědělská 3, 613 00 Brno.

Zřizovateli nadace byli Ing. Petr Maděra a Ing. Luboš Úradníček, CSc., podobně tak i nadačního fondu.

Finanční vklad: 217 699 Kč

Čestní členové nadačního fondu

doc. Ing. Jindřich Chmelař, Dr.Sc.

paní Dagmar Uvarová

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

Nadační fond je registrován v obchodním rejstříku pod spisovou značkou N 102, vedený u Krajského soudu v Brně.

Nadační fond nemá žádného placeného zaměstnance.