• Projekt: Záchrana nížinného pralesa v Kostarice

 • Back

Chráněné lesní území Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge patří mezi území s největší biodiverzitou na Zemi
a je jedním z posledních míst s původním pralesem na karibském pobřeží Kostariky.
Přestože Kostarika patří mezi aktivní státy v péči o přírodu, není vyhráno!

Ilustrativní obrázek znázorňující živočichy, žijící na území chráněného lesního území Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge
Druhy žijící v Chráněném lesním parku Gandoca – Manzanillo
Ilustrační fotografie s pohledem na les, uprostřed je strom s místní faunou
Na obrázku vidíme levou část mapy zobrazující území, kde se nachází pravý horní výřez s mapou chráněného lesního parku Gandoka-Manzanillo u hranic Kostarika-Panama a na nich tečky s se zaznamenaným narušením v chráněném části území
Informativní fotografie ukazující mapu vznikající zástavby v místě tečky a nezákonnou likvidaci lesního parku v místě tečky z předchozího obrázku.

Problém, který chceme odkupem řešit je obcházení zákonů

 • Území parku je ohroženo rozprodáváním půdy místními za účelem rozvoje tvrdého turismu.
 • V Kostarice se nesmí kácet stromy, natož v chráněných územích, skutečnost je taková že vlastník, aby lépe prodal svůj pozemek který je zalesněný – totálně zničí celý podrost a nechá jen velké stromy – lépe se pak prodá – biologicky ale zničí funkci velké části biotopu!
 • V Kostarice se nesmí stavět bez souhlasu, obchází se úplatky, postupy developerů.
Informativní fotografie ukazující uměle vybudovanou polní cestu prostředkem lesa a prales zbaveného podrostu, což je drastický zásah do vývoje takového pralesa.

Nákupem sledujeme společný cíl

Cílem projektu je s vaší podporou vytvořit prostor pro výzkum a ochranu území. Postupně tak posilovat společenský význam ochrany a úcty k přírodě pro místní lidi, kdy „cizí vědci z Evropy se zajímají o nás a naši krásnou zem“. A tak zájmy ochrany přírody povýšit nad zájmy byznysu. Vzorem managementu je Národní park Corcovado na pacifické straně Kostariky. Zázemí v místě je již vytvořeno – trvale tam žije několik Čecho – Slováků, kteří se do projektu zapojili a v současnosti tam provozují přírodě blízkou turistiku – vzdělávací vycházky do pralesa, bydlení v junglovém přístřešku a přístřešku na stromě a spolu s námi usilují o ochranu území.

Plochy v současnosti možné pro odkup:

 • Dva pozemky původních majitelů, každý o ploše cca 25 ha, spolu 50 ha, viz mapka níže
 • předkupní smlouva na odkup prvního z nich je podepsána na 200 000 USD
 • s farmáři – majiteli je dohodnut termín na odkup do 1. 3. 2024
Zaznamenané pozemky na mapě k odkupu každý o ploše cca 25 ha, obrázek má informativní charakter pro přispívající zájemce o odkup části pralesa.
Zaznamenané pozemky na mapě k odkupu každý o ploše cca 25 ha

Vážíme si vašeho zájmu a prosíme o váš příspěvek na záchranu pralesa !

Darujte svou částku na účet nadace č. 102620200/0300 vs.123
IBAN CZ90030000000001026 20200
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

 • do 10 000 Kč– dar = děkovný list, doklad o možnost odpisu z daní a infomování o průběhu akce
 • 10 000 Kč / tj. cena 500 m2 pralesa/ a více – dar + sml. na bezplatný pobyt 3 dny v místě (na vytvořené základně)
 • 50 000 Kč / tj. 2500 m2 pralesa/ a více – dar + sml. na bezplatný pobyt 14 dní v místě + exkurse v okolí
 • 100 000 Kč / tj. 5000 m2 pralesa/ a více – dar + sml. na bezplatný pobyt na 5 let po dobu max. 14 dní / rok
 • 200 000 Kč / tj. 1 ha pralesa/ a více – dar + sml. na bezplatný pobyt na doživotí pro 2 osoby, max. 14 dní / rok
 • 300 000 / tj. 1,5 ha pralesa/ a více – dar + sml.na bezpl. pobyt na doživotí pro 3 osoby, max. 14 dní / rok,
  spolurozhodování o projektu
 • 500 000 / tj. 2,5 ha pralesa/ a více – dar + sml. na bezpl. pobyt na doživotí pro 4 osoby, max. 14 dní / rok,
  spolurozhodování o projektu.

Děkujeme za každý váš příspěvek na záchranu pralesa! Stav účtu sledujte na našich webových stránkách!

Společně pomůžeme zachránit tyto a další části pralesa v Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge a v dalších místech
Karibiku, a vytvoříme zázemí pro mezinárodní výzkum a ochranu těch nejcennějších lesů planety Země!

Kontakt

Mgr. et Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu, tel: +420724162265, email: vit.hrdousek@seznam.cz

3 ilustrační obrázky z kostariky obsahují původní floru. Na levé z nich je člen expedice objímající strom v pralese. Uprostřed pohled do dálky až k oceánu a vpravo člen expedice stojící zády ke stromu

Stav účtu ke 20.3. 2024

2 335 000 Kč

Poděkování dárcům

Petr MADĚRA

Vít HRDOUŠEK

Luboš ÚRADNÍČEK

Soňa PÍŠOVÁ

Petr JELÍNEK

Marek TYKAL – Monty Czech Republic, s.r.o.

Milan SUKENÍK

Pavel KOVÁŘ

Bořivoj PAVLATA

Jiří KMET

Eva a Jakub RÁZGOVI

Boleslav JELÍNEK

Milan REŠKA

Otakar HOLUŠA

Hana HABROVÁ

Petr NĚMEC

Kamil DUFKA

Spolek přátel stromů HODĚJICE

Milena ÚRADNÍČKOVÁ

Jana SEBEROVÁ

Jiří KRIST

Zaměstnanci MAS OPAVSKO

Josef WÁGNER

Markéta HRDOUŠKOVÁ

Bohdan LOJKA

Jan BAAR

Jaromír NOVÁK

NADAČNÍ FOND PROF. AUGUSTA BAYERA při Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Vám děkuje za spolupráci

NADAČNÍ FOND PROF. AUGUSTA BAYERA při Ústavu botaniky, dendrologie a geobiocenologie
LDF Mendelovy univerzity v Brně, Jugoslávská 46, 613 00 Brno, IČO: 62160133

Sledujte nás na facebooku
https://tropicalforestry.cz/kostarika/