Pokud chcete podpořit činnost nadačního fondu, je možné zaslat příspěvek na konto fondu.

Bankovní spojení: 102620200 / 0300, ČSOB a.s. Brno.

Na základě platby vám bude vystavena darovací smlouva. Dle statutu fondu jsou příspěvky použity na financování všech aktivit a podporovaných projektů. Je však možné podpořit i konkrétní projekt.