• Poděkování

  • Back

Dárci

Ing. Martin Čermák, Ph.D.

Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš

Doc. Dr. Ing. Jan Štykar

Ing. Martin Šrámek, Ph.D.

Ing. Martin Šenfeldr, Ph. D.

Ing. Hana Habrová, Ph.D.

Doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.

Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Prof. Dr. Ing. Petr Maděra

(dárců bude více)

Partneři:

Nadace Přátelství (Partnership)

Nadace Veronica

Lesy České republiky, s. p.

Ministerstvo životního prostředí ČR